Josep Maria Aupi | Fisioterapia Integrativa

Hola,

Em dic Josep Maria Aupi Vilanova. Vaig començar a treballar en el camp de Salut el 2003, després de diplomar-me en fisioteràpia clínica a la universitat de Vic. Gairebé immediatament, entro com a fisioterapeuta al Centre de Desenvolupament intantil i atenció precoç (Cdiap) de l’Alt Empordà, on es dóna atenció a nens de zero a sis anys. El meu treball al Cdiap ha durat 15 anys i m’ha ofert la possibilitat de conèixer el treball interdisciplinari, i allà és on sento que s’ha consolidat la meva carrera professional.  

Paral·lelament a la pediatria i la fisioteràpia clínica, m’ha interessat seguir amb l’atenció a adults, i ampliar els meus coneixements dins els dominis de l’osteopatia. El 2005 em vaig matricular a l’escola francesa d’osteopatia de Barcelona OSTEO, on vaig cursar els 2 primers anys, que es corresponen amb l’osteopatia estructural.  

Després Vaig seguir la meva recerca personal i la formació en altres tècniques pioneres, que veureu detallades al currículum i posteriorment ampliades a la secció “els meus Mestres”. Totes aquestes teràpies tenen la mirada posada en el nou paradigma científic, i revolucionen la idea mateixa de salut.

“Sóc del parer que les teràpies poden ser una ajuda puntual, però cap teràpia pot substituir una vida viscuda de forma equilibrada i conscientTenim una responsabilitat cap a les altres persones i cap al planeta. Si no és així, no pot haver-hi una salut autèntica. És per això, que la difusió i la pedagogia formen part de la meva tasca.”                          

M’interessa la dimensió psíquica de la persona i les condicions del seu entorn. Per això m’ocupo també en la protecció electromagnètica i participo mensualment en una trobada d’amics psicòlegs sistèmics.

Tots aquests anys de treball acumulats des de la fisioteràpia clínica i altres metodologies han anat deixant un pòsit d’experiència en forma de sensibilitat manual, i això és el que estic més satisfet d’oferir en cada sessió.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Je m’appelle Josep Maria Aupi Vilanova. J’ai commencé à travailler dans le domaine de la santé en 2004, après avoir obtenu mon diplôme de kinésithérapie clinique à l’université de Vic.
Presque immédiatement, j’ai intégré en tant que kinésithérapeute le centre de développement de l’enfant et de soins précoces (Cdiap) de l’Alt Empordà, où l’on s’occupe d’enfants de zéro à six ans. J’ai travaillé au Cdiap durant 15 ans et mon poste m’a permis de connaître le travail interdisciplinaire, et c’est là que j’ai senti que ma carrière professionnelle s’était consolidée.

Parallèlement à la pédiatrie et à la kinésithérapie clinique, j’ai souhaité poursuivre la prise en charge des adultes et élargir mes connaissances dans le domaine de l’ostéopathie.
En 2005, je me suis inscrit à l’école française d’ostéopathie de Barcelone OSTEO, où j’ai suivi les 2 premières années, qui correspondent à l’ostéopathie structurelle.

Par la suite, j’ai poursuivi mes recherches personnelles et je me suis formé à d’autres techniques pionnières, que vous pourrez voir en détail dans mon curriculum et qui sont développées dans la section « mes maîtres ». Toutes ces thérapies s’inscrivent dans le nouveau paradigme scientifique et révolutionnent l’idée même de santé.

Je suis de l’avis que les thérapies peuvent être une aide ponctuelle, mais aucune thérapie ne peut substituer une vie équilibrée et consciente.
Nous avons une responsabilité envers les autres et envers la planète. Si ce n’est pas le cas, il ne peut pas y avoir de véritable santé.
C’est pour cela, que la diffusion et la pédagogie font partie de mon travail.

Je m’intéresse à la dimension psychique de la personne et aux conditions de son environnement. C’est pourquoi je suis également impliqué dans la protection électromagnétique et je participe tous les mois à une rencontre avec des amis psychologues en analyse systémique.

Toutes ces années de travail cumulées en kinésithérapie clinique et autres méthodologies m’ont servi à consolider mon expérience en sensibilité manuelle, et c’est ce dont je suis le plus fier d’offrir aujourd’hui à chaque séance.

Formació

  • Diplomat en Fisioteràpia a la Universitat de Vic (Col.legiat nº 5218)

  • Osteopatía estructural a l’Escola Francesa d’Osteopatia OSTEO de Barcelona

  • Osteopatia bioenergética cel.lular amb Montserrat Gascon

  • Symbionie/psychonomie amb Claude-Yves Pelsy a París i Estrasbourg

  • Bioelectrofotònica al Centre de Medicina Integrativa del “Real Centro Universitario María Cristina” a Madrid

  • Reactivació Energètica Aplicada (REA) amb Christian Bordes a Moissac (França)

Trajectòria professional

  • Consulta privada des de l’any 2004, amb tractaments a petits i adults

  • 15 anys d’experiència en fisioteràpia pediàtrica al Centre de Desenvolupament i Atenció Precoç de l’Alt Empordà

Els meus mestres

Josep Maria Aupi | Fisioterapia Integrativa

Osteopatia Bioenergètica Cel·lular

Josep Maria Aupi | Fisioterapia Integrativa

Symbionie/psychonomie

Josep Maria Aupi | Fisioterapia Integrativa

Posturologia i osteopatia vertebral

Josep Maria Aupi | Fisioterapia Integrativa

Bioelectrofotònica

Josep Maria Aupi | Fisioterapia Integrativa

Bioelectrofotònica

Josep Maria Aupi | Fisioterapia Integrativa

Contacta amb mi

Posa’t en contacte amb mi per a concertar una visita o per informar-te. Estaré encantat d’atendre’t!

Adreça
c/ Balmes, 33 FIGUERES
Telèfon
+34 649 874 597